Vacys Reimeris: katrenai Adomui ir Ievai

...nuolat atrasdamas Ievą, Adomas atranda ir save...

4.27.2006

Pasauli, tu meilės aukštai pakylėtas...

.


.. Sveiki, malonieji lankytojai, į čia užklydusieji!
...Sveiki, atėjusieji iš ankstesnių mano katrenų puslapių,- esu dėkingas, kad radote ir šį - skirtą visų laikų ir tautų amžinajam ir negestančiam jausmui - meilei.

...Meilė - jausmas, lydintis žmogų visais būties keliais. Meilė - esminė visų menų įkvėpėja. Meilės tema poezijoje - viena iš amžinųjų sąvokų. Nuo "Giesmių giesmės", nuo Romeo ir Džiuljetos dramos - iki mūsų amžiaus dienų. Taigi, nuo rojaus - iki šių katrenų, kurie prieš jus.
...Kai Dievas, atjautęs jo sutverto Adomo ilgesį, sukūrė jam ir draugę Ievą - iš pirmojo vyro šonkaulio,- čia pat sukiojęsis kipšas pasiūlė ne moterį kurtį, o išsikepti šašlyką...
...Kai:

.............Į pirmą pasimatymą Ieva visai ramiai
.............atėjo pasivėlinus, Adomas jau nerimo.
.............- Aš užtrukau... Kiek lauki? Ar seniai?
.............- O taip! Nuo pat pasaulio sukūrimo...


...Ir kas buvo toliau? Ogi -

.............Beraštis Adomas tą dievišką dieną,
.............kai glaudės šalia jo Ieva klusni,
.............iškeverzojo obels kamiene
.............pirmo meilės romano raides A + I.

...Nuo tada romanų ir kitų meno kūrinių apie meilę ir pasipylė jūros marios... Ir poemų, ir katrenų.... Buvo apie ką rašyti, dainuoti, lipdyti skulptūras, tapyti drobes. Rojuje, kaip ten bebuvo, pirmoji žmonių pora neperprato būties pilnatvės, žalčiu pasivertęs kipšas sugundė Ievą ir Adomą nuodėmei. Taigi, mūsų pirmažmogiai rojuje nematė gyvenimo, jie jį pamatė tiktai už rojaus vartų...

.............Tu, žmonija, in anno Domini -
.............per žingsnį bendrą ar pavienį -
.............kiek sykių vėl susiadomini,
.............kieksyk iš naujo susiievini!

.............Z

.............Jauni veidai ir akmenys seni
.............mums primena pro amžių miglą tylią:
.............tu šitiek kartų žemėj gyveni,
.............kiek kartų lyg beprotis įsimyli.

.............Z

.............Pasauli,
.............tu meilės aukštai pakylėtas;
.............pasaulis be meilės -
.............tik gaublio skeletas.

.............Z

.............Ievos tai jausmai - Adomas sutinka,-
.............jie - protiniai ar erotiniai -
.............ir viskas, kas žemėj gražu ir didinga -
.............gimė iš meilės moteriai.Dail. RICHARD FRANKLIN

.............Meilė -
.............ne moteris ir ne vyras,
.............meilė -
.............tai kraujas užviręs.

.............Z

.............Brangus, ar tu tikrai žinai,
.............kad mylėsi mane amžinai?
.............Tikrai žinau. Nežinau,
.............kas gali būt amžiniau...


.............Z

.............Jei vėjas burės nelies išskleistos -
.............baltas laivas stovės, kaip stovėjo...
.............Jei tu be meilės ir be aistros,-
.............tu burlaivis be vėjo.

.............Z

.............Meilė - ne saulė, ne juokas, ne gėlės...
.............Sielos kančia temdo meilės žavesį,
.............Meilė greičiau - įkyrus šešėlis,
.............
kurs vejantis - bėga, bėgant - vejasi.

Dail. RUFINO TAMAYO


.............Mūsų meilės vardas - tūkstančiai vardų,
.............mūsų meilės veidas - tūkstančiai veidų,
.............mūsų meilės atkaklumas - laužas ir žmogus,
.............mūsų meilės amžinumas - žemė ir dangus.


.............Z

.............Mus meilė karščio jūromis užlietų
.............iš amžių tų, kur jau prabėgo;
.............juk buvo tiek žavių ievų - Džiuljetų,
.............tiek ir adomų - nuostabių Romeo...

.............Z

.............Rusų poetas A. Blokas,
.............jausmo žinovas neblogas,
.............sakė: tik tas vertas vardo žmogaus,
.............kas, įsimylėjęs, iš skausmo staugs...

.............Z

.............Sako: meilė - žemės laimių laimė.
.............Ak, o ir nelaime šaukiam ją, deja...
.............Gal neįprasčiau yra pasakęs Heinė:
.............meilė - dantų skausmas širdyje....

.....Dail. CHIDY OKOYE


.............Nuo meilės daug vaistų,
.............tačiau - nors ir keista -
.............nėra tokių, kokių reiktų,
.............nuo kurių susirgę pasveiktų.


.............Z

.............Eina Džiaugsmas. Palaima. Viltis. Pasaka.
.............Nusivylimas eina. Kančia ir Skausmas įnirtęs...
.............Kur einat visi? Ir girdim atsaką:
.............einam į mylinčių širdis.


.............Z

.............Pranašams gal paklus
.............paslaptis - koks rytojus...
.............Meilės jausmas seklus,
.............jeigu jis išmatuojamas.


.............Z

.............Gali turėti širdį medinę,
.............nepaisyt patarimų įkyrių,

.............o labai sunku nutraukt grandinę,
.............suregztą iš rankų keturių.....
...
....Dail. IRENA SHKLOVER


.............Patsai ja pasirūpink,
.............nelauk tu jos iš pašalio,-
.............gyvenimas be meilės,-
.............kaip metai be pavasario.

.............Z

.............Pulk glėbin meilės vyliui -
.............ir po mūsų nors maras...

.............Ne kas geras - tą mylim,
.............o ką mylim - tas geras.


.............Z

.............Įsimylėjai - ir tu juokdarys -
.............kažko vis ieškai, ir akys anka...
.............Ir būna: meilę varai pro duris,
.............o ji tau sugrįžta pro langą...

.............Z

.............Taip, Sent Egziuperi tai pasakyta -
.............jums, atsidūrusiems jausmų traukos lauke:
.............mylėt - tai ne spoksot vienam į kitą,
.............
o žvelgti ateities kryptim drauge..............
..................Dail. STEVE ADAMS


.............Lūšnoj, pily ar saulėtame pienių lauke,
.............vėjui staugiant ar plaikstant jaunatvišką rūbą,
.............o kaip dangus priartėja, kai mylimieji drauge,
.............o kaip negailestingai pasaulio laikrodžiai skuba!

.............Z

.............Dvi obuolio pusės. Jei jos vienodos -
.............meiliai jos glaudžias skruostas prie skruosto,
.............per jas atsinaujina rojaus sodas,
.............karaliai dėl jų atsisako sostų...


.............Z

.............Meilė - potvynis ir gniuždanti sausra,
.............įsikalinimas dviese daugiametis...
.............Meilė gimsta staigiai kaip liepsna,
.............o numiršta pamažu, kaip medis.


.............Z

.............O mylimieji, kokio bebūtumėt būdo,
.............jūs degat ir skęstat, ir vis tartum kryžkelėj liekat,-

.............tai geliančiai noris, kad niekad pradžios tos nebūtų,
.............tai alkstančiai trokštat, kad tai nesibaigtų niekad.......
.............
......................Dail. BARBARA MILMAN


.............Seserys Meilė ir Laimė pagimdo saulę,
.............kuriai nušvitus, gyvenimo deimantus renkam;
.............joms viešint įgyjam net visą pasaulį,
.............ir jį lengvai apkabinam dviem rankom.

.............Z

.............Kai moterys - rožės, vyrai plušės -
.............vėl ir vėl sieks jų kvapo ir grožio...

.............Tik vieni gali skint be spyglių rožes,
.............o kiti - vien spyglius be rožių...


.............Z

.............Meilės ugnis užgęsta tiktai pelenuos -
.............kas iš jų lyg feniksas vėl prisikels gyvas?
.............Meilės ugny mes degam diena iš dienos,
.............o kipšas negaili įpilt vis daugiau alyvos...

.............Z

.............Mainų vertės čia neaprėši skaičiais,
.............čia viskas dora, vertinant viešai;
.............bet širdimis tarpusavyje keičiantis,

.............viena iš jų apgaunama dažnai.


...
....Dail. EGLĖ KUCKAITĖ


.............Meilė - veidrodis. Toks - iš stebuklų krašto...
.............Atspindintis sielą. Nors kartais keista:
.............nuo mūsų širdžių alsavimo karšto
.............šarmotas stiklas iškraipo vaizdą.

.............Z

.............Neprieik per arti gamtos paslapties,
.............nepyk, jei mergaitė už tai ir pabara,-
.............juk žiedlapius gėlei nuskabęs jauties
.............beturįs nebe gėlę, o stagarą...


.............Z

.............Meilės žaismas - ne malonumų gausa,
.............ne pramoga ar spektaklis mistiškas,-
.............meilės palaimos triumfas visiškas,
.............kai džiaugias su kūnu drauge ir dvasia.


.............Z

.............Įsimylėjėliams niekad nenuobodu,-
.............kodėl? Juk vien dviese jiems bėga dienos?
.............Todėl, kad save kol išsako kiekvienas -
.............jau jie - žmonija, o ne žmonės du.
..
....Dail. OXANA YAMBUKH


.............Net kai blogis paima meilę kaip įkaitą,
.............gerumo dvasia nebūna tik pakeleivė.
.............Numiršta piktas - numiršta ir jo neapykanta,
.............numiršta mylintis - lieka gyventi jo meilė.

.............Z

.............Todėl mes ir pažįstami seniai,
.............labai seniai - kaip sielos artimieji,

.............kad mes - likimo išskirti dvyniai,
.............po didelių klajonių vėl suėję.


.............Z

.............Susilieja ugnies ir vyno lašas -
.............kas begali būt nuostabiau!
.............Mylimieji praturtina meilę labiau,
.............jeigu būna abu nepanašūs.

.............Z

.............Kada į meilės kankinius žvelgiate -
.............jų lyg benamių gaila...
.............Visų didžiausia pasaulio elgeta
.............
yra nelaiminga meilė.
........
.............Dail. CHIDY OKOYE


.............Adomai, nubrauk skausmo ašarą sūrią,
.............kaltas - nekaltas, o vienas kentėk...
.............Meilė atima protą tam, kas jį turi
.............ir duoda jo tam, kam nėra jo nė kiek.

.............Z

.............Gėtė kalbėjo: be moters rojus baisus,
.............vienam man saulė nešviestų skaisčiai...

.............O Diogenas sakė: už lobius pasaulio visus
.............savo statinėn moters neįsileisčiau...


.............Z

.............Vienaip ar kitaip - tu pražuvęs, žmogau,-
.............medus jos nuodingas, o gniaužtai kieti:
.............meilė bėga nuo to, kas ją vejas pagaut,
.............o tą, kas jos šalinas,- gaudo pati.

.............Z

.............Sustok, akimirka! Kai kas ją nupirko,
.............kaip meilę ar kaip sužadėtinės ranką...
.............O tau, kad pagautum brangią akimirką,-
.............
gyvenimo viso - ir to neužtenka.
Dail. STEVE ADAMS


...Ak, kiek ir kaip galima džiaugtis, gėrėtis, o neretai ir pavirkauti dėl laimingos ar nelaimingos meilės... Juk -

................kol jauni, norisi pasiautėti,
................pasiklausyt lakštingalos pusiaunaktį...

...Ir būna taip, kad -

................kiekvieno vyro gyvenime
................pilna tikrų ir svajonės moterų...

...kad -

................nuolat atrasdamas Ievą,
................Adomas atranda ir save...


...Be meilės, be moters joks buvęs ar esamas Adomas nesutiktų gyventi ne tik rojuje, bet ir žemėje... Apie tai užsimenama mūsų katrenuose. Nors -

................ir gęsta aušros, ir vysta rožės,
................ir virsta senutėmis gražios moterys...

...Jūsų dėmesio laukia dar įvairūs katrenai apie meilės pilnatį ir delčias, apie jos palaimą ir užtemimus. Apie tai, o ir dar apie gyvybės upę - meilę, nugalinčią viską, meilės aistrą - visų laikų adomų ir ievų pasaulį - kitame puslapyje, pavadintame katrenai - ir vyrams, ir moterims. Spustelkite šį pavadinimą ir, tikiuosi, vėlei susitiksime...
.
...Šio puslapio katrenus lydėjo internete publikuoti tapybos ir grafikos kūriniai, sukurti šių dailininkų:
..................RICHARD FRANKLIN (JAV)
..................RUFINO TAMAYO (Meksika)
..................IRENA SHKLOVER (Lenkija)
..................OXANA YAMBUKH (Lenkija)
..................CHIDY OKOYE (JAV)

..................EGLĖ KUCKAITĖ (Lietuva)
..................STEVE ADAMS (Kanada)
..................BARBARA MILMAN (JAV)